Mystery shopper Auxilium Sales & Retail Services

Waardevolle informatie

Mystery shopping is het nabootsen van een geïnteresseerde consument. Auxilium Sales & Retail Service doet dit zowel face to face als telefonisch (mystery calling). Doel van de inzet van een mystery shopper is het verkrijgen van een autonoom en objectief beeld. Een beeld waarmee uw belangrijke klant ook geconfronteerd zal worden.

Door de inzet van een mystery shopper kan zeer veel informatie worden verkregen. Informatie over scherpte, productkennis en volledigheid van het personeel, het niveau van de service, of de kwaliteit van de communicatie. Met deze service van Auxilium Sales & Retail Service heeft u een tool in handen die een onafhankelijke en neutrale blik geeft op vooraf besproken punten en criteria. En u uiteindelijk natuurlijk waardevolle informatie verschaft.


Gedegen voorbereid en heldere rapportages

De mystery shopper van Auxilium Sales & Retail Service is vooraf goed getraind en gedegen geïnformeerd om zich voor te doen als uw potentiële klant. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de mystery shopper past in het benodigde bezoekersprofiel.

 

Onze mystery shoppers dienen het bezoek af te leggen volgens een vooraf vastgesteld script. Een draaiboek dat in overleg met de klant wordt samengesteld met daarin alle stappen die gevolgd moeten worden alsmede (de doelstelling) van de vragen die gesteld dienen te worden.

Voor een optimale terugkoppeling draagt onze zuster Target Questions zorg voor de gehele (digitale) opzet van de bezoekrapporten die onze mystery shoppers na elk bezoek direct dienen in invullen en te verwerken. Indien gewenst kunt u deze rapportages real time volgen!

Auxilium Sales & Retail Service garandeert betrouwbare en heldere resultaten uit alle bezoeken weergegeven in een slot rapportage naar uw wens. Duidelijk, overzichtelijk en met concrete conclusies waar u meteen mee uit de voeten kunt.

gerelateerde onderwerpen:  | merchandising | travel retail | sales promotion |