AUDITS UITVOEREN

AUDITS

Organisaties komen er steeds vaker achter dat het houden van audits een impuls geeft aan de ontwikkeling van hun organisatie. Een audit geeft inzicht in de sterke punten van een organisatie, eventuele punten ter verbetering en wat van belang is voor de toekomst.

Auxilium Promotie & Advies wordt door diverse opdrachtgevers gevraagd te ondersteunen bij de opzet van een kwaliteitssysteem tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de audits.


mogelijkheden audits

Waar in Nederland uw doelgroep zich ook bevindt, onze auditoren reizen het hele land door om een kwalitatieve en objectieve audit af te nemen.  Wat mag u van Auxilium en Promotie & Advies verwachten:

  • opzet project samen met de klant
  • werving en selectie van kwalitatief team van auditoren
  • totale planning voor afnemen van de audit
  • uitvoeren van de audit
  • evaluatie tussentijds en aan einde project

kwaliteit auditoren

Wij realiseren ons terdege dat onze auditoren contact zullen hebben met de voor u zo belangrijke klant (extern) of medewerkers (intern). Al onze auditoren zijn dan ook geselecteerd op ervaring, kwalificaties, communicatieve vaardigheden en gedrevenheid.

Onze auditoren worden vooraf goed getraind en ingelicht zodat zij alle benodigde informatie tot hun beschikking hebben over de audit zelf en de achtergrond van het project.

Target Questions

Net zoals enquêteren is auditeren een discipline die aparte focus vereist. Om deze focus en kwaliteit te waarborgen heeft de Aux Field Marketing Group deze disciplines in een aparte divisie samengebracht: Target Questions.

Als onderzoeksbureau neemt Target Questions graag bijkomende werkzaamheden over van onze opdrachtgevers. Target Questions kan u in elke fase van uw onderzoek ondersteunen. Van project management en project planning tot verzorgen van een helpdesk. En uiteraard het uitvoeren van de audits of het afnemen van de enquêtes door onze auditoren en enquêteurs.

gerelateerde onderwerpen: | enquêtes | enquêteur |